Gümüşhane'de 'Plakalanmamış' Arıcılara İzin Yok!

Gümüşhane Valiliği, bahar ayının gelmesi ile birlikte il sınırları içerisinde konaklama yapacak olan gezgin ve sabit tüm arıcıların uymaları gereken kuralları açıkladı. 

DENİZ TUTCU
DENİZ TUTCU Tüm Haberleri
Gümüşhane'de 'Plakalanmamış' Arıcılara İzin Yok!
Haber albümü için resme tıklayın

Gümüşhane Valiliği, bahar ayının gelmesi ile birlikte il sınırları içerisinde konaklama yapacak olan gezgin ve sabit tüm arıcıların uymaları gereken kuralları açıkladı. 

Gümüşhane'de 2024 yılında il sınırları içerisinde konaklamak isteyen arıcılar, il dışına gidecek olan arıcılar, kent genelinde konaklayan sabit ve gezginci arıcılar ile muhtarlıklar ve yetkililerin uyacağı hususlar ile ilgili alınan kararlar açıklandı.

Gümüşhane Valiliği tarafından alınan kararlar çerçevesinde, öncelikle olarak arı hareketlerinde gezginci arıcıya ait kovanların Hayvan Bilgi Sistemine (HBS) ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, "plakalanmış" olması gerektiğine vurgu yapıldı. Valilik tarafından alının kararlar ise şu şekilde, 

1- Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka il veya ilçelere sevk ederken, veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur. Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, ilk hareket sırasında İl/İlçe Müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık raporuna eklenen ve örneği Bakanlıkça belirlenen vize belgesi, arıların gittikleri yerdeki İl/İlçe Müdürlüklerinde resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrollerin yapılmasından sonra onaylanır. Vize belgesinde adı geçmeyen bir yere arıların sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki veteriner sağlık raporuna istinaden yeni bir veteriner sağlık raporu düzenlenir. İlaçlama ve benzeri mücbir sebeplerle il içi hareketlerde vize işlemi aranmaz. Bu durumda nakil sonrasında ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bilgi verilir.

2- Gezginci arıcıların yerleştirilmelerinde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir. Konaklatılacak gezginci arıcıların arılı kovan sayısı ve konaklama yerleri; yörenin bitki florası, topografik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait kovan kapasiteleri dikkate alınarak İl/İlçe Müdürlükleri ile birlik temsilcilerinin oluşturacağı komisyonca tespit edilir.

3-  Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla, Kamunun diğer kurumlarına ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman İşletme Müdürlüğü ile anlaşma yapar. Arazi sahipleri dışında herhangi bir Muhtarlık ile Kamu Kurum ve Kuruluşunca, arıcıdan konaklama ücreti adı altında ücret alınamaz.

4- Köy Muhtarlıkları, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin izni olmadan gezginci arıcı yerleştiremez. Arıcılar arı kovanlarını aynı bölge içerisinde birden fazla yerde, arılarını konaklatacakları durumlarda farklı konaklama yerleri için konaklama belgesi düzenleteceklerdir.

5- Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı İlin İl/İlçe Müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB'si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir. AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.

6-  İlimize kayıtlı yerel arı işletmeleri kendi yerleşim sınırları içerisinde yer değiştirdiklerinde, İl

/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Konaklama Belgesi almak zorundadırlar.

7- Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine İl/İlçe Müdürlüklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlamasında İl/İlçe Müdürlükleri sadece en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni kapasitesine göre konaklama müsaadesi verebilir.

8- Konaklama amacıyla gelinen bölgede kovanlar kamyondan indirilmeden ve uçuş delikleri açılmadan önce arının gereksinim duyduğu temiz su arılıkta hazır olmalı ve yapılan denetlemelerde arılıklarında su bulundurmayan arıcıların en kısa zamanda o konaklama bölgesinden uzaklaştırılır.

9- Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, belirlenen konaklama noktasının dışında konaklatılan arılar, Bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan arıcının arıları ile sonradan konaklaması uygun olmadığı ortaya çıkan ve kendisine yapılan bildirim süresinde arılı kovanlarını kaldırmayan arıcıların arıları İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri  marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/İlçe Müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 154’üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıya İl/İlçe Müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.

10- İlimize kayıtlı yerel arıcılar ile gezginci arıcıların yakın mesafelerde konaklamalarına müsaade edilmeyecektir. Gezginci arıcılık yapan üreticiler, konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye, canlılara zarar ve rahatsızlık vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

11- Muhtarlıklar İl/İlçe Müdürlüklerinden izin almadan köy ve mahalle sınırları içerisinde konaklayan arıcıları en kısa sürede İl/İlçe Müdürlüklerine bildireceklerdir.

12- Arıcı arılı kovanlarını stabilize veya asfalt yol üzerine koyamaz. (Belirli zaman aralıklarında kullanılan arazi yolları dahil). Bu şartı ihlal eden arıcıların arılı kovanları güvenlik güçleri maarifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. Arılı kovanları kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumlu olup Kabahatler Kanununa göre nakliye, bakım, emanet ve işçilik ücretleri ile çevreye verdiği maddi- manevi zararlar arıcıdan tanzim edilir.

13- Arılıklar; trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir. Uçuş delikleri yola bakmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

14- Gezginci ve Sabit Arıcı Konaklama bölgeleri;

a) Bu Valilik Genel Emrinin 18. maddesinde belirlenmiş olan Organik Arıcılık Üretim Projesi uygulama alanlarından 3 km. yarıçaplı uzaklıkta olmalıdır. Bölge florası ve koloni sayısına göre bu mesafeyi belirlemekte İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.

b) Ana Arı Üretim İşletmelerine 3 km. yarıçaplı uzaklıkta olmalıdır. Bölge florası ve koloni sayısına göre bu mesafeyi belirlemekte İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.

15- Gezginci arıcılık yapan arıcılar; arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere flora durumu ve koloni sayısı göz önüne alınarak, arılıklar arasındaki mesafe 1000 metre olacak şekilde yerleştirilir. Ancak bu mesafe Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 08.06.2016 tarihli ve 13889-56672 sayılı talimatı ile köy/mahalle sınırı, arılıklar arasındaki coğrafi engeller ve arının uçuş/çalışma yönüne göre İl/İlçe Müdürlüklerince daha kısa olarak belirlenebilir. İki konaklama yeri arasında; salgın arı hastalıkları ve yağmacılığı önlemek için mesafeyi taraflar belirlemesinde uyuşmazlık halinde bu Valilik Genel Emrinin 2.maddesi geçerlidir.

16- Sabit/Yerel arıcılık yapan arıcılar;

a) Kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirirler. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

b) Arıcılık yapmak isteyen yetiştiriciler İlgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Valilik Genel Emri kapsamında işletme kaydını yaptırarak işletmelerine arılı kovanlarını işleteceklerdir. İlgili Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Valilik Genel Emri kapsamında uygun şekilde arılı kovanlarını yerleştirmeyen arıcılara Hayvan Kayıt Sistemi ve Arıcılık Kayıt Sisteminde arılı kovan tanımlanmayacak olup arılı kovanlarını başka bir bölgeye taşımaları için süre verilecektir. Verilen süre içerisinde arılarını farklı bir bölgeye taşımayan arıcılar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesine göre cezai işlem uygulanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

c) Arıcılar Hayvancılık Kayıt Sistemi ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olsa dahi yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İl/İlçe Müdürlükleri tarafından olumsuzluğun tespiti halinde arıcıya arılı kovanlarını farklı bir bölgeye taşımaları için süre verilir. Verilen süre içerisinde arılarını farklı bir bölgeye taşımayan arıcılar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesine göre cezai işlem uygulanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

17- Arıcılık faaliyetleri için aktif dönemde ihtilaf çıkması durumunda meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arıcılık faaliyetlerinde bulunan arıcılar; arılı kovan sayısına bakılmaksızın ve hiçbir şart aranmaksızın arılı kovanlarını kaldıracaklardır. Verilen süre içerisinde arılarını farklı bir bölgeye taşımayan arıcılar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 nci maddesine göre cezai işlem uygulanır ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

18- İhtilafa sebep olan ve sahibi belirlenemeyen plakasız arılı kovanlar hakkında işlem yapılmak üzere güvenlik güçlerine bildirilir.

19- Gezginci arıcı kendisine kolaylıkla ulaşılabilmesi için arılarını konaklattığı yerde kulübesi veya kovanları üzerine telefon numarasını okunaklı bir şekilde yazmak zorundadır.

20- Gezginci arıcılar yaktıkları ateşi mutlaka söndürecektir. Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları ile arı konaklama yer tanzimi, arılık içme suyu ve ulaşım yolları Orman İşletme Müdürlüğünce sağlanır.

21- Mülga Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.02.2005 tarihli ve 2005/74 No'lu genelgesi gereğince arı yetiştiricilerinin "Hayvanlarda Kullanılan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi" tutmaları mecburidir.

22- İl Müdürlüğümüz tarafından desteklenerek Organik Arıcılık Projesi uygulanmakta olan Merkez ilçeye bağlı Yeşildere, Yitirmez, Çaltılı, Aktutan, Gökdere, Yeniyol, Bahçecik köyleri ile Arzularkabaköy Beldesi Osmangazi Mevki, Yağlıdere Köyü Karaağaç Mevki; Torul ilçesine bağlı Dedeli, Demirkapı ve Gümüştuğ köyleri; Kelkit ilçesine bağlı Gödül köyü Gorunganındere Mevki, Deredolu Beldesi; Köse ilçesine bağlı Övünce, Kayadibi ve Altıntaş köyleri konvansiyonel gezginci arıcılığa kapalıdır.

23- Arıcı, konakladığı yerin İl/İlçe Müdürlüğünden aldığı arı konaklama belgesini ve kendi birliğinden aldığı arıcı kimlik kartını, resmi görevlilerce talep edilmesi halinde göstermek zorundadır. Gezginci arıcılar konaklama yerlerine barınma amaçlı sabit yapılar yapmayacak olup, kuracakları seyyar barınakları konaklama yerinden ayrılırken mutlak suretle sökeceklerdir.

 24- Bakanlığımızca Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS), Hayvancılık Bilgi Sistemine entegre edilerek 11.07.2016 tarihinden itibaren gezginci arıcıların hareket ve konaklama işlemleri Veteriner Sağlık Raporuna ilaveten elektronik olarak da yapılmaktadır. İlimize gelecek gezginci arıcıların cezalı duruma düşmemeleri için mutlaka Veteriner Sağlık Raporlarına ilaveten AKS üzerinden çıkış hareketini, 5 gün içinde de geldikleri İl/İlçe Müdürlüğümüzde varış hareketini tamamlayarak, Arı Konaklama Belgelerini alacaklardır.

 25- Köy ve mahalle muhtarlıkları bu genel emri halkın rahatlıkla görebileceği yerlerde en az 15 gün süre ile ilan etmek ve tutanaklarını muhtarlıkta muhafaza ederek, gerekli kontrol ve incelemelerde görevlilere ibraz edeceklerdir.

 26- Yukarıda açıklanan emirlere uymayanlar hakkında diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, görevini ihmal eden veya kötüye kullanan muhtarlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 Sayılı Kanuna göre Valilik veya Kaymakamlıklarca gerekli işlemler yapılacaktır.

 27- Bu "Valilik Genel Emri"nin görev ve sorumluluk alanları itibariyle Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Mahalle Muhtarlıkları ile Jandarma Teşkilatı tarafından Mahallen ilan ettirilerek Vatandaşlarımıza duyurulacaktır.'' Valilik Genel Emri''nin uygulanmasının temin ve takibi; ilgili birimler tarafından ifa ettirilecektir.

17 Nis 2024 - 12:19 - Gündem

Mahreç  Deniz Tutcu


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gümüşkoza Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gümüşkoza Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gümüşkoza Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gümüşkoza Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.