ŞİRAN KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

S.NOKÖY / MAHALLEMEVKİİCİNSİİMAR DURUMUİŞGAL DURUMUADAPARSELYüzölçümü (m²)HAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ1P...

S.NOKÖY / MAHALLEMEVKİİCİNSİİMAR DURUMUİŞGAL DURUMUADAPARSELYüzölçümü (m²)HAZİNE HİSSESİTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Paşapınar  Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz161102.129,48Tam341.000,00 TL102.300,00 TL29/05/202410:00
2Telme Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz48011.080,68Tam216.200,00 TL64.860,00 TL29/05/202410:10
3Telme Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4802960,59Tam192.200,00 TL57.660,00 TL29/05/202410:20
4Telme KöyüKöyiçiArsaİmarsızİşgalsiz3611121,87Tam24.500,00 TL7.350,00 TL29/05/202410:30
5Telme Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4821999,48Tam200.000,00 TL60.000,00 TL29/05/202410:40
6Telme KöyüKöyiçiBostanİmarsızİşgalli3936730,06Tam156.100,00 TL46.830,00 TL29/05/202410:50
7Telme Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz4811806,07Tam161.300,00 TL48.390,00 TL29/05/202411:00
8Dumanoluğu Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1343344,11Tam63.700,00 TL19.110,00 TL29/05/202411:10
9Dumanoluğu KöyüKöyiçiArsaİmarsızİşgalsiz16416240,09Tam44.500,00 TL13.350,00 TL29/05/202411:20
10Dumanoluğu KöyüKöyiçiArsaİmarsızİşgalsiz16418167,08Tam31.000,00 TL9.300,00 TL29/05/202411:30
11Dumanoluğu KöyüKöyiçiArsaİmarsızİşgalsiz17244161,16Tam30.000,00 TL9.000,00 TL29/05/202411:40
12Susuz KöyüKöyönüHam Toprakİmarsızİşgalsiz11449873,87Tam131.100 ,00 TL39.330,00 TL29/05/202411:50
13Susuz KöyüKöyönüTarlaİmarsızİşgalsiz114412.633,98Tam263.500,00 TL79.050,00 TL29/05/202413:30
14Çakırkaya Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz1632132,84Tam23.500,00 TL7.050,00 TL29/05/202413:40
15Yeniköy Köyü Hali Araziİmarsızİşgalli18513277,80Tam1.450.000,00 TL435.000,00 TL29/05/202413:50
16Yeniköy Köyü Ham Toprakİmarsızİşgalsiz192483,10Tam16.700,00 TL5.010,00 TL29/05/202414:00
17Akçalı Köyü KaleardıArsaİmarsızİşgalsiz10280411,70Tam72.100,00 TL21.630,00 TL29/05/202414:10
18Akçalı Köyü KaleardıHam Toprakİmarsızİşgalsiz18721.730,64Tam303.000,00 TL90.900,00 TL29/05/202414:20
19Çanakçı KöyüKöyiçiHam Toprakİmarsızİşgalsiz175719,66Tam3.000,00 TL900,00 TL29/05/202414:30
20Selimiye Köyü-Ham Toprakİmarsızİşgalsiz15528679,49Tam190.500,00 TL57.150,00 TL29/05/202414:40
21Selimiye Köyü-Ham Toprakİmarsızİşgalsiz19422.000,00Tam560.000,00 TL168.000,00 TL29/05/202414:50
22Selimiye Köyü-Ham Toprakİmarsızİşgalsiz19411.992,26Tam558.000,00 TL167.400,00 TL29/05/202415:00
23Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3935734,36Tam128.600,00 TL38.580,00 TL29/05/202415:10
24Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3921778,64Tam136.500,00 TL40.950,00 TL29/05/202415:20
25Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3927779,71Tam136.500,00 TL40.950,00 TL29/05/202415:30
26Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3922780,63Tam136.700,00 TL41.010,00 TL29/05/202415:40
27Evren Köyü-Ham Toprakİmarsızişgalsiz3936732,83Tam128.500,00 TL38.550,00 TL29/05/202415:50
28Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3925779,45Tam136.500,00 TL40.950,00 TL29/05/202416:00
29Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3926779,63Tam136.500,00 TL40.950,00 TL29/05/202416:10
30Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3924779,82Tam136.500,00 TL40.950,00 TL29/05/202416:20
31Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3923779,65Tam136.500,00 TL40.950,00 TL29/05/202416:30
32Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3934729,46Tam127.800,00 TL38.340,00 TL30/05/202409:30
33Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3969538,12Tam94.200,00 TL28.260,00 TL30/05/202409:40
34Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz39612535,80Tam94.000,00 TL28.200,00 TL30/05/202409:50
35Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3939728,21Tam127.500,00 TL38.250,00 TL30/05/202410:00
36Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3932727,80Tam127.500,00 TL38.250,00 TL30/05/202410:10
37Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3938727,58Tam127.500,00 TL38.250,00 TL30/05/202410:20
38Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3931736,45Tam129.000,00 TL38.700,00 TL30/05/202410:30
39Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3937732,83Tam128.500,00 TL38.550,00 TL30/05/202410:40
40Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz39610537,51Tam94.100,00 TL28.230,00 TL30/05/202410:50
41Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz39613520,46Tam91.100,00 TL27.330,00  TL30/05/202411:00
42Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz39611536,76Tam94.000,00 TL28.200,00 TL30/05/202411:10
43Evren Köyü Ham Toprakİmarsızişgalsiz3933736,11Tam129,000,00 TL38.700,00 TL30/05/202411:20

1) Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Şiran Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Şiran Malmüdürlüğü veznesine veya Şiran Malmüdürlüğünün Şiran Ziraat Bankası Şubesi (TR 09 0001 0003 3200 0010 0054 53) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2024 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir.

4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir

5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şiran Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur.

7) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN02030055

16 May 2024 - 00:10 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gümüşkoza Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gümüşkoza Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gümüşkoza Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gümüşkoza Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.